Kvinnherad er en kommune i Hordaland. Den har Hardangerfjorden og Husnesfjorden mot vest og Skånevikfjorden mot sør. En del av Kvinnherad ligger på vestsiden av fjorden, og grenser der til Kvam og Fusa. Øst for fjorden grenser den til Jondal og Ullensvang i nord og til Odda og Etne i øst.

Navnet Kvinnherad består av to ledd, der den første delen er den mest interessante. Her er to mulige forklaringer på Kvinn:

  1. Kvinn kan ha utviklet seg fra tvinn, som kan ha sammenheng med de to elvene Hattebergselva og Melselva, som møtes og flyter sammen i bygda Rosendal. Kommunevåpenet til Kvinnherad symboliserer dette.
  2. Kvinn kan komme av det norrøne ordet kvinde e.l. som betyr skypumpe. Fenomenet er relativt hyppig forekommende i Kvinnheradsfjorden. Språklige utviklingslover taler i utgangspunktet imot dette, men man kan ikke helt forkaste denne teorien.

1. januar 1965 ble daværende Kvinnherad kommune slått sammen med Fjelberg kommune, deler av Skånevik kommune (1 189 personer) og deler av Varaldsøy kommune (511 personer). Eid kommune hadde allerede i 1855 blitt en del av Fjelberg. Fra 1. januar 2013 ble grendene Gausvik, Årvik, Årsand og Hesvik med 41 personer etter søknad overført til Jondal kommune.

Kommunen har stor turisttrafikk, og langs Hardangerfjorden finnes flere hoteller, hytteanlegg og det drives gårdsturisme. I fjellet er det særlig Folgefonna og de tilstøtende fjellområdene som er mye besøkt, med utgangspunkt i Mauranger. Hovedkirken i Kvinnherad prestegjeld i Rosendal er fra ca. 1250, Ænes kirke i nord er fra ca. 1200. Begge kirkene er bygd i stein. Baroniet Rosendal i nærheten av hovedkirken var omkring 1870 et av landets største jordegods. De fleste bruk er nå frasolgt. Hovedbygningen fra 1660-årene og en stor prydhage eies av Universitetet i Oslo. Halsnøy kloster, grunnlagt i 1164 av Erling Skakke, med middelalderruiner, hageanlegg og gårdshus i bygdeempire, bygd av stein fra kirkeruinen; avdeling av Sunnhordland Folkemuseum. Eiendommen er et av de største gårdsbruk i fylket. I nærheten ligger Sunnhordland folkehøgskole. Rosendal har et skipsbyggingsmuseum og i Uskedalen ligger Rød bygdetun. Mindre bygdetun finst også på Gjerde i Mauranger samt i Omvikdalen og på Kirkhus.