Ønsker du å kjøpe dette bilde? Gå til https://netthandel.Fjellsikt.no/

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.

 
Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det eldste vinteråpne veisambandet mellom Øst- og Vestlandet. Fjellovergangen ble åpnet i 1886, og går gjennom Haukelitunnelen, som var Norges lengste veitunnel fra den åpnet i 1968 frem til 1982. På gamleveien over Dyrskar ligger en av Norges eldste veitunneler, åpnet i 1900.
  • Karolina

    Trollsk bilde! Kult.