Seterliv

På langsletta over Ulevå, mellom Haukeliseter og Haukelitunnelen, ligg 2 geitestøylar der det er drift kvar sommar. Begge har geiter og det vert ysta geitost der. På den innarste støylen er det Jan Haslemo, frå Øvre Vats, som driv.

Jan har, i ein alder av 34 år, allereie støla her i 13 sommarar og har ingen planar om å gi seg med det fyrste. Han driv til vanleg gard i Øvre Vats, med 250 mjølkegeit, 100 kje og 250 sauer.
Geitene frå garden i Vats har lange tradisjonar med sommarbeite på Haukelifjell, og før Jan tok til var det Anna Walle frå Røldal som var stølsbudeie for Haslemofamilien. Anna støla i området i om lag 36år, og i ein stor del av denne tida var det Løyningroe, aust for Vågslidtunnelen, som var geitestøylen.