Hvis spilleren hakker så sett videoen på pause i 20-30 sekunder å trykk på «play». | If the video are loading pause the video and wait a few seconds and then play.

Mølen i Larvik i Vestfold er del av en endemorene fra istiden, det store raet som strekker seg fra Finland gjennom Sverige og langs norskekysten helt til Kolahalvøya. Nordøstover fra Mølen går raet i havet, deretter over Brunlaneshalvøya og Farriseidet. Første oversjøiske punkt i sørvest er Jomfruland utenfor Kragerø.

Stedsnavnet kommer av gammelnorsk mǫl, «steinvoll» eller «steinbanke», jamfør nynorsk mòl, «banke el. øyr av småstein i strandkanten».

Mølen ligger strategisk til ytterst i Langesundsfjorden, og er kjent for sine mange og store gravrøyser. I juni 2008 åpnet statsråd Dag Terje Andersen Nordens første UNESCO Europeiske Geopark på Mølen i Brunlanes.

Området blir ofte benyttet som rasteplass av trekkfugler vår og høst, og det er observert 316 forskjellige fuglearter på Mølen
(pr februar 2010).

Info om videoen:
Denne timelapsen er på 700 bilder – komprimert til 20sek.

Timelapse med GoPro Hero5 Black