Personvern, Vilkår, Kopibeskyttelse – 2005-2018 Opphavsrett Bilder/Fotografier/Logoer fra Fjellsikt.no

Ønsker du å bruke fotografier/bilder fra Fjellsikt.no, ta kontakt ved priser og informasjon!
 
Alle som besøker Fjellsikt.no og alle undersider/lenker og ser på bildene godtar vilkårene under, i tillegg til Norsk Opphavsrettslovgivning.
 
Fotografirett er den eneretten en fotograf har til sine bilder. Bildene på Fjellsikt.no er åndsverk, dette følger av åndsverkloven § 1, nr. 6. Fotografiene/bildene på Fjellsikt.no omtales som fotografiske verk, og vil være vernet av alminnelig opphavsrett.
 
Brudd på reglene i § 45c om retten til eget bilde kan sanksjoneres etter § 55, 1. ledd, 2. punktum.
§ 45, første ledd lyder som følger: «Skade som voldes ved overtredelse som nevnt i § 54 eller ved overtredelse av § 49 første ledd, kan kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Er opphavsmanns eller en utøvende kunstners rett, eller den avbildedes rett etter § 45c, krenket forsettlig eller grovt uaktsomt, kan retten dessuten tilkjenne ham et pengebeløp som oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.«.
 

Fjellsikt.no: har full opphavsrett til alle bildene som blir lagt opp på Fjellsikt.no – enten om det er fotografier eller andre bilder(lisens avtale).

Personer som laster ned og laster fotografiene opp på sine sosial medie/nettside/blogg annet blir anmeldt for opphavsrett krenkelse, se regel/lov: §45c ovenfor.  

Tips: Spør før du laster ned og bruker bildene på Fjellsikt.no! Det skal være unødvendig og si det men, ta kontakt!

Du har ikke lov til å: 
  1. laste ned bilder for å printe dem ut uten tillatelse fra Fjellsikt.no
  2. utgi deg som skaper ved å vise fotografier fra Fjellsikt.no til andre parter
  3. laste ned bilder for å laste dem opp på sosiale medier for å utgi deg som skaper
  4. videreselge bilder fra Fjellsikt.no ved kjøp av bilder på print
  5. manipulere, retusjere fotografier fra Fjellsikt.no:
  6. fjerne logoen på fotografier fra Fjellsikt.no
 

Ved Kjøp av bilder på print uten logo:

  1. gjelder alle punktene ovenfor! Opphavsretten gjelder.
    Ønsker du å kjøpe selvet bilder, opphavsretten ta kontakt.