Haukelifjell

Ønsker du å kjøpe dette bilde? Gå til https://netthandel.Fjellsikt.no/ Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste…

Haukelifjell

Ønsker du å kjøpe dette bilde? Gå til https://netthandel.Fjellsikt.no/ Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste…

Arabygdi | 567

Urdbøuri, Arabygdi, I vestenden av innsjøen Totak ligger en enorm ur på tvers av dalen, trolig Nord-Europas største steinur: Urdbøuri. I vestenden av innsjøen Totak ligger en enorm steinur på tvers av dalen. Kjempeblokker av stein fyller hele området og gjør terrenget vanskelig framkommelig. Det er først i nyere tid at det har blitt bygget bilvei gjennom ura. Turstien Torsvegen…

Haukeli ’17 | 568

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det…

Haukeli ’17 | 460

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det…

Haukeli ’17 | 413

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det…

Haukeli ’17 | 450

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det…

Haukeli ’17 | 442

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det…

Haukeli ’17 | 447

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det…

Haukeli ’17 | 446

Haukelifjell er et fjellområde og en fjellovergang (riksvei) i Sør-Norge. Området ligger i Vinje kommune i Telemark og Odda kommune i Hordaland. Fjellområdet er delvis overlappende med Hardangervidda, og avgrenses av tettstedene Røldal i vest og Haukeligrend i øst.   Riksveiforbindelsen E134 over Haukelifjell er den viktigste transportåren mellom Haugesund og Oslo, og er det…