Skien | 242

Området nær Nedre (store) Gardvann og Øvre Gardvann er Nærliggende og kjært turområde for folk i Grenland. I dette området hadde elgjegeren og skogmannen, kjent under navnet Elg-Johansen, tilhold i mange av sine huler og små «krypinn» for vær og vind på 1900-tallet. Her likte han seg åpenbart med Bratsbergbanen som passerte like forbi i syd (Valeseter), Valebøbygda ligger…