Besøkstatistikk
 • Januar
 • Februar
 • Mars
 • April
 • Mai
 • Juni
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober
 • November
 • Desember

Forklaringer:

Ulike Besøk: Dette er tallet på ulike IP.adresser som har besøk Fjellsikt.no

Besøkende: Dette er samme IP.adressene som allerede er blitt registrert samme mnd

Sider besøkt: Denne teller hvor mange ganger sider(pages) som har blitt besøk av ulike IP.adresser.

Trafikk(i Megabyte: Samme som Bandwidth, dette er trafikken målt i Megabyte på Fjellsikt.no

Alle nummer er totalt besøkende på Fjellsikt.on(og tilhørende lenker)

Statistikken er tatt fra: AWstats fra C.Panel.

Sist oppdatert: 21.11.2017 | 15:00