August Statistikk
  • Unike Besøk(Ulik IP)
  • Besøkende
  • Sider Besøkt
  • Trafikk(i Megabyte)

Forklaringer:

Ulike Besøk: Dette er tallet på ulike IP.adresser som har besøk Fjellsikt.no

Besøkende: Dette er samme IP.adressene som allerede er blitt registrert samme mnd

Sider besøkt: Denne teller hvor mange ganger sider(pages) som har blitt besøk av ulike IP.adresser.

Trafikk(i Megabyte: Samme som Bandwidth, dette er trafikken målt i Megabyte på Fjellsikt.no

Unike Besøkende per mnd
  • Unike Besøk(Ulik IP)

Statistikken er tatt fra: AWstats fra C.Panel.

Sist oppdatert: 19.08.2017 | 09:00